USŁUGI LABORATORYJNE - DIAGNOSTYKA NICIENI

Usługi laboratoryjne - diagnostyka nicieni:

- najlepszy okres na pobranie próbek gleby w celu oznaczenia jej zawartości na wystepowanie nicieni to okres październik-listopad,

- podczas pobierania próbek należy uwzględnić róźnice w obrębie pola, np. róźne uprawy, odmiany i strukturę gleby,

- próbkę należy pobrać z ornej warstwy gleby, do 25 cm głębokości,

- z punktu widzenia wiarygodności badania, wskazane jest aby jedna próbka została pobrana z powierzchni nie przekraczającej 1-2 ha

- podczas pobierania próbek, gleba ( ok 600 g) należy umieścić w plastikowym, sterylnym worku,

- na worku należy przykleić etykietę podając swoje nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, uprawy z badanego pola z ostatnich 2 lat oraz planowaną uprawę na kolejny sezon,

- dla rzetelności badań prosimy podać również zawartość materii organicznej, pH oraz rodzaj gleby badanej próbki,

- próbkę należy niezwłocznie dostarczyć do firmy Luty Jacek Sp. J,

- opis badania, wraz zaleceniami* będą dostarczone do państwa w terminie do 5 tygodni od dostarczenia próbek gleby do firmy Luty Jacek Sp. J,

        *zalecenia obejmują:

                - Identyfikację sprawcy

                - Rekomendację uprawy wybranych gatunków warzyw w nadchodzącym sezonie

                - Ocenę progu zagrożenia

 

facebook